Woensdag 1 april, Onderwijs-event,

Zeer inspirerende en uitdagende middag.

Kijken en luisteren met allemaal EEN DOEL !

Uniek kind centraal zetten .

KLIK HIER VOOR MEER INFO

Autisme

Inloop ochtend over Autisme donderdag 2 april.  autisme2015

Autismeweek 2015 van 28 maart t/m 4 april 2015

 Klokhuis Filmpje Autisme 

In het kader van de Autismeweek 2015 organiseert Kindercoach Bart op 2 april een inloopochtend aan de tulpstraat 157 in Oldenzaal

Tijdens de ochtend kunnen belangstellenden zich laten informeren over autisme. Tijdens deze ochtend zal het onderwerp uitgebreid aan bod komen. Tevens zal een ervaringsdeskundige het nodige vertellen over autisme. Er is de mogelijkheid vragen te stellen aan de aanwezige coach en ervaringsdeskundige. Algemene informatie is verkrijgbaar via www.kindercoachbart.nl of de landelijke website: www.autisme.nl. Wilt u zich aanmelden, of heeft u specifieke vragen, neem contact op met Kindercoach Bart : 0541-76 00 38

Dit jaar is het thema van de Autismeweek: ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!’. Dit thema vraagt om aandacht voor het onbegrip waar mensen met autisme mee te maken hebben. Meer bekendheid geven aan autisme onder het grote publiek kan vooroordelen weg nemen. Het landelijke programma van de Autismeweek 2015 is te vinden op de actiewebsite van de Autismeweek 2015: www.autismeweek.nl en wordt continue gevoed met nieuwe informatie.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. De Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds organiseren in aansluiting op de Wereld Autisme Dag jaarlijks een Autismeweek.


Onrust in de klas

Met grote regelmatig komen er hulpvragen over kinderen die het op school niet prettig vinden. Ze kunnen niet opschieten met de juf of meester, worden geplaagd in de klas of gaan met buikpijn naar school.
Uiteraard kunnen er veel oorzaken zijn voor deze hulpvraag en vaak is de eerste vraag van ouders om iets te vinden waardoor de situatie wijzigt.
Heel vaak ook vragen ouders van mij een reactie waarin de school iets zou kunnen of moeten veranderen in de aanpak van hun kind.

Wat heeft een kind nodig

Ieder kind heeft als belangrijkste opgave zich te ontwikkelen tot volwassene met een goed gevoel van eigenwaarde en (zelf)vertrouwen.
Je kunt je alleen maar ontwikkelen tot sterke volwassene door contacten en relaties aan te gaan met andere mensen. Dit betekent dat kinderen voor de opgave staan om zich te leren afstemmen op andere kinderen, als ook op de volwassenen. Niet te veel en niet te weinig. En dat is voor veel kinderen niet gemakkelijk.

Een kind leert langzamerhand dat het een eigen unieke identiteit heeft en dat anderen op hem reageren. Heeft een kind onvoldoende zelfvertrouwen dan kan het angstig reageren op andere kinderen en volwassenen. Ook als een kind zich niet veilig voelt, zal het zich niet durven openen voor de invloed van een ander.
Het ingewikkelde is dat kinderen juist door het opdoen van verschillende ervaringen zelfvertrouwen opbouwen. Is een kind angstig dan zal het echter het opdoen van ervaringen gaan vermijden.
Een natuurlijke reactie van ouders is het kind beschermen en daarmee helpen ze vaak zonder het te beseffen belangrijke ervaringen te vermijden. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die steeds groter wordt.
In het afstemmen op anderen is het ook noodzakelijk dat kinderen leren omgaan met teleurstellingen en het leren accepteren van een NEE. Kinderen die goed met teleurstellingen en afwijzing kunnen omgaan, ontwikkelen een stevig gevoel van eigenwaarde. Zij leren flexibel te zijn in het nastreven van hun wensen en leren rekening te houden met de wensen en gevoelens van anderen.

Wat is er aan de hand

Op school zou ieder kind zich veilig en vrij moeten voelen om zich te ontwikkelen. Je kunt je pas veilig voelen als je weet wat je plek is in het geheel en als je weet dat jij geaccepteerd wordt om wie je bent.
Veel kinderen vinden het nog best moeilijk om zich helemaal veilig te voelen op school. Het ene kind omdat het nog wat tijd nodig heeft om te wennen aan de leerkracht en de andere kinderen, een ander kind omdat het in de thuissituatie misschien spannend is en weer een ander kind omdat het niet goed gaat met het stilzitten, het leren zelf of omdat het nog de nodige sociale vaardigheden mist.(en bij iedere persoon heb je andere vaardigheden nodig)
Er is dus heel veel erg belangrijk  voordat een kind zover is dat het kan leren. Daarbij worden de klassen letterlijk en figuurlijk voller en de taken van de leerkracht steeds gecompliceerder.
Misschien doordat alles wordt vastgelegd, wordt iedere afwijking van een norm opgemerkt en moet er een plan komen. De druk op kinderen en leerkrachten lijkt steeds hoger te worden en ouders bewegen mee op deze druk. We willen het maximale al heel jong uit ieder kind halen en de verwachtingen zijn hoog gespannen en leerkracht en kinderen moeten het waarmaken. Een gemiddeld schoolplan kent vele doelen op leergebied, maar ook steeds meer op sociaal-emotioneel gebied. Er is geen ontsnappen meer aan voor kind en leerkracht.

Wat als een kind niet graag naar school gaat

Er is bijna niets verdrietiger dan een kind wat iedere dag bleek en verdrietig naar school gaat. Voor ouders en kind kan dit erg zwaar zijn omdat de ervaren machteloosheid groot is. Ouders verwachten vaak van de juf of meester een oplossing en dat deze meer rekening met het kind gaat houden. De juf of meester ervaart het probleem meestal anders en er komt geen oplossing. Het benoemen met elkaar van de situaties en reacties kunnen hierbij het kind helpen. In de beste groeisituaties spreekt ook het kind de verwachtingen en wensen uit. Deze beleving is dan van groot belang om verdere ontwikkeling te stimuleren.

Twee risico’s en oplossingsrichtingen

Het grootste risico is dat ouders en leerkrachten elkaar gaan betwisten over wat eraan de hand is. De relatie tussen ouder en leerkracht gaat dan onderhuids onderwerp van gesprek worden en BOVEN en OVER het hoofd van het kind heen gaan ouders en leerkracht met elkaar de strijd aan. In feite zijn ze dan meer bezig met hun onderlinge relatie en wie er gelijk heeft dan met datgene wat het kind nodig heeft om zich beter te voelen.

Kinderen hebben het nodig dat ouders de leerkracht toestemming en respect geven om zich veilig te gaan voelen in de klas en dat de leerkracht capabel is om les van te krijgen. Leerkrachten op hun beurt moeten ouders respect geven en hen als ouders van het kind als de beste ouders benaderen. Pas als ouders en leerkrachten elkaar respecteren om wie ze zijn en elkaar erkennen en hoogachten in hun rol voor het kind, is het kind vrij om te leren.
Dan kunnen ze in gesprek over wat ze samen het kind gaan leren zodat het zich goed kan voelen op school. Het gesprek gaat dan over wat het kind moet leren (en niet wat de oorzaak is van het gedrag) en hoe zowel ouder als leerkracht daarin kan bijdragen samen MET het kind.

Een ander risico is dat een kind zich buitengesloten voelt in de klas. Dit kan zowel gaan om leerprestaties als omgaan met anderen. Veel kinderen voelen zich niet prettig op de plek waar ze zitten en naast wie ze zitten. Op veel scholen is het een gewoonte dat kinderen na een vakantie in andere groepjes moeten gaan zitten omdat dit tegemoet komt aan onderwijs doelen op sociaal gebied waar kinderen moeten leren omgaan met iedereen. Het veranderen van de plekken in de klas geeft echter meestal heel veel onrust. Vooral de wat meer gevoelige kinderen kunnen een hele vakantie van slag zijn omdat ze niet weten waar ze komen te zitten en hebben weken nodig om zich goed te kunnen voelen.
Voor ieder mens is het heel belangrijk om te weten dat je erbij hoort en dat je een eigen plek hebt in het geheel. Een leerkracht moet stevig de leiding en de regie kunnen nemen in een klas.
Het gegeven juf haar wil is wet geeft veel veiligheid, vooral bij jonge kinderen. En deze regie kan best heel liefdevol zijn zolang de boodschap is dat ieder kind erbij hoort en zijn eigen waarde heeft.
Het hebben van een vaste plek geeft bovendien veel rust en structuur. Als kind weet je waar je thuishoort, wat je plek is en wat je kunt verwachten van de andere kinderen en de leerkracht.
In het nieuwe schooljaar is het allemaal al spannend genoeg en steeds wisselen van plek geeft veel kinderen zoveel onveiligheid en onrust dat er dagen overheen gaan voor iedereen kan landen op de eigen plek.
In dat opzicht is het voor veel klassen ook heel helpend om in een kringgesprek aandacht te besteden wie er al het langst in de klas zit en wie er het laatst is bijgekomen. Als in een dergelijk kringgesprek iedereen op volgorde van binnenkomst in de klas gaat zitten en mag rondkijken en benoemen: “Ik ben …. en ik hoor hierbij” en de andere kinderen antwoorden: “Jij bent…. en je hoort bij ons”, wordt ieder kind gezien en geaccepteerd. Dit geeft veel rust voor kinderen en leerkrachten.

Wat te doen met kinderen die niet naar school willen

Voor de meeste kinderen en hun ouders is het geen optie om naar een andere school te gaan en dit is meestal onwenselijk en gelukkig ook overbodig.
Wat kinderen wel nodig hebben is erkenning voor dat het zo moeilijk voor ze is. Daarnaast moeten kind, ouders en leerkracht gaan ontdekken wat het kind kan leren om (weer) met plezier naar school te gaan.
Daarvoor is de hulp van het kind nodig om te vertellen wat het zo moeilijk vindt en hoe dat opgelost kan worden. Soms is het nodig dat het kind expliciet van de leerkracht krijgt te horen dat het niet boos is op het kind of dat het kind ontdekt en leert accepteren dat juf of meester gewoontes heeft die zo anders zijn dan thuis. Het wederzijds uitspreken van erkenning en verwachtingen haalt veel kou uit de lucht en leidt tot werkbare oplossingen.
Erachter komen wat het kind moet leren en hoe het dat kan doen met behulp van ouders en leerkracht maakt het kind sterker. Deze levensles helpt om meer zelfvertrouwen en veiligheid bij zichzelf in moeilijke situaties te vinden. En dat sterke zelfgevoel nemen ze hun leven lang mee in allerlei situaties waar ze voor zichzelf een plek in het geheel moeten zoeken.

Mijn ervaring met talloze kinderen met een dergelijke hulpvraag is dat kinderen na het overwinnen van hun problemen om naar school te gaan letterlijk en figuurlijk groeien. En dat is wat alle kinderen nodig hebben…..

 

 

N.av. T.A.

Trots

Wees trots op wat je ziet en wat je niet ziet.

Ieder kind isUniek en het waard !!Trots

Hoe ga je om met een eigenzinnige peuter
Geplaatst op 11 januari 2015 op de web-blog van  Tea Adema www.teaadema.nl  door Tea

De volgende vraag ontving ik van een moeder:

Ons zoontje van drie heeft een sterk karakter met een sterke wil. Als hij iets op een bepaalde manier wil, kan hij daar zeer volhardend in zijn. Voorbeelden zijn: Oma moet zijn rits vastmaken, mama moet de jas aan doen niet papa, Mama moet mijn stoel aanschuiven. . en als papa het toch doet dan schuift hij zijn stoel net zo vaak weer naar achteren totdat mama het heeft gedaan.
Voornamelijk is dit als hij moe en overprikkeld is. Als je m naar bed brengt, heeft hij ook zo zijn riedeltje voordat het voor hem klopt en zich enigszins neer kan geven. Ik herken de controlebehoefte ook van mezelf en van mijn partner. Soms heb ik het idee dat hij het ook wel eens doet om toch een keer even een lekkere huilbui te kunnen hebben.
Hij is zeer (hoog) gevoelig en staat erg open voor alle invloeden van buitenaf.

Welke behoefte en leertaken heeft een peuter

Je zoon is een peuter en dat betekent dat hij onder andere bezig is te ontdekken welke effecten zijn gedrag heeft. Dit is inderdaad de tijd van de beruchte NEE, de peuterpubertijd. Het belangrijkste wat je zoon heeft te leren is autonomie en tegelijkertijd dat er grenzen zijn aan die autonomie omdat papa en mama simpelweg de regie in huis hebben. Dit is het spanningsveld wat opvoeden heet en met een peuter zit je juist door dit spanningsveld al snel in een machtsstrijd. Een machtsstrijd met je peuter is niet aan te raden omdat dit allebei heel veel energie kost en er uiteindelijk alleen maar verliezers zijn.
En toch is het juist bij peuters heel hard nodig om duidelijke regels en grenzen te stellen omdat regels en grenzen zorgen voor de broodnodige veiligheid en geruststelling. Kinderen die veel behoefte aan controle hebben, laten hiermee in feite ook vaak weten dat ze behoefte hebben aan veiligheid.
Controle hoort bij angst en als je niet zo goed weet of voelt wat er aan de hand is of wat er gaat gebeuren dan ga je er zelf voor zorgen dat je de zaken in de hand hebt door veel controle uit te oefenen.
Een peuter kan dat op een zeer dwingende manier doen en volhouden. Peuters hebben oneindig veel meer uithoudingsvermogen dan volwassenen en dat is vaak de reden dat de ouder door de bocht gaat en zijn peuter (of oudere kind) zijn zin geeft.
Regelmatig tref ik kinderen in mijn praktijk die mij heel rustig vertellen dat ze doorzeuren omdat ze hun zin willen hebben en papa of mama altijd toegeeft als ze doorzetten. De ouder die aanwezig is beaamt dit patroon.

Wat kan je doen

Je geeft aan dat dit dwingende gedrag vooral voorkomt als je zoontje moe is. Op zich is het niet een heel groot bezwaar om op dat soort momenten tegemoet te komen aan zijn wensen. Mocht hij er echter een gewoonte van maken dan is het wel wijs om hem meer flexibiliteit en (zelf) vertrouwen te leren. Er zijn een aantal manieren die daarvoor kunnen helpen:

Wees duidelijk over je regels en neem de regie door rustig en gedecideerd te zeggen hoe jij het wilt hebben.
Leg veel uit waarom je wilt dat dingen gaan zoals ze moeten gaan.
Benoem het verlangen van je zoontje: “Je wilt heel graag dat mama je jas aan doet hè?, maar dat kan niet want mama moet haar spullen pakken en daarom doet papa het nu”. Je merkt vaak dat kinderen dan hun eis los kunnen laten omdat ze zich wel gehoord voelen en je duidelijk de grenzen aangeeft.
Benoem eventueel de frustratie van je zoontje door te zeggen dat hij graag wil dat papa zijn stoel gaat schuiven en dat het niet fijn is dat mama het doet. Benoem ook vooral de moeheid die je ziet (ach manneke, je bent ook zo moe hè ?) Hierdoor leert je zoontje zijn gevoelens herkennen en een naam geven.
Zeg bijvoorbeeld rustig en met heldere en duidelijke stem: “oma zit fijn te praten met opa en daarom doe ik je jas dicht”. Eventueel voeg je toe dat het voor oma fijn is om even rustig te kunnen blijven zitten. Langs je neus weg leer je hem zo dat hij ook rekening met anderen leert houden.
Geef zo nodig een keuze. Je mag zelf je jas dicht doen of mama doet het. Als je je zoon een keuze geeft, kom je toch nog tegemoet aan zijn controlebehoefte.
Zorg ervoor dat jij de regie houdt over het bedritueel. Jij bepaalt wanneer het genoeg is. Sommige kinderen vinden het moeilijk om in slaap te vallen en ze kunnen dan erg ver gaan om hun ouders vast te houden waardoor het bedritueel steeds langer wordt. Daardoor groeit eigenlijk de onveiligheid voor het kind.
Geef duidelijk aan wat, en in welke volgorde je de dingen doet en ga dan naar beneden. Is je kind erg angstig dan ga je om de 5 minuten naar hem toe, geeft een knipoog of zegt welterusten en verdwijnt dan weer. Het is belangrijk dat je dit patroon iedere avond volhoudt want daarmee geef je vertrouwen en veiligheid. De meeste kinderen vallen dan binnen een week al snel in slaap.
Gevoelige kinderen zijn gebaat bij veel rust en veel veiligheid door duidelijkheid in grenzen. Ook betrouwbaarheid is belangrijk: doe wat je zegt en zeg wat je doet.
Kinderen spiegelen hun ouders

Je schrijft ook over het herkennen van de controlebehoefte. Kinderen spiegelen het gedrag van hun ouders. Het zou interessant kunnen zijn voor jullie om te ontdekken hoe je zelf flexibeler kunt omgaan met je eigen controlebehoefte. Als dat voor jullie gemakkelijker wordt, zie je meestal dat een zelfde gedrag bij kinderen als sneeuw voor de zon verdwenen is. Het is de moeite waard om eens samen met je partner te kijken hoe jullie proberen je zin door te drijven in situaties die anders gaan dan gedacht. 🙂 Houden Jullie ook vast aan je bedachte strategie of kan je (leren) schakelen?

Over huilen

Wist je dat het heel goed voor baby’s en peuters is om te huilen? Omdat dit hun enige taal is, hebben ze het huilen broodnodig. Wil je dat stoppen, dan knel je ze als het ware af en het is bewezen dat baby’s die huilen op die manier bijvoorbeeld hun geboortetrauma verwerken. Alleen wij snappen dat niet en willen ze stoppen en troosten met bijvoorbeeld wiegen en voeden.
Dus laat je jochie vooral lekker huilen. Je hoeft alleen maar toestemming te geven en aanwezig te zijn. Stop met troosten, wiegen en vooral met zijn zin geven en wees alleen letterlijk en figuurlijk nabij.
Dat is alles en je merkt vanzelf wanneer hij huilt waar het geen zin meer heeft. Hoe meer huilen, hoe beter. Je zal zien dat hij daarna heel erg opgeknapt is. Juist door te huilen kan hij alle opgenomen prikkels loslaten en met zijn tranen laten wegvloeien.

 

Tea geeft trainingen aan Kindercoaches en ook Kindercoach Bart heeft bij haar diverse cursussen gevolgd.

 

Heb je ook een vraag waar je graag antwoord op wilt? Mail naar info@kindercoachbart.nl

Sinterklaas en autisme
Klik op de volgende link voor een filmpje over de Autistische Sinterklaas
Een kind met ADHD of Autisme heeft behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid geeft veiligheid en dat geeft een kind en de omgeving rust.

Welke dingen kun je voorspelbaar maken in deze Sinterklaas-periode?
1. Wanneer en waar komt de Sint aan? En hoe komt de Sint?
2. Bedenk goed waar je wel of niet heen gaat. Bedenk dat u als ouder het best kunt inschatten wat goed is voor uw kind. Wat anderen of uw kind ook verwachten.
3. Onvoorspelbaar gedrag van de Sint en de Pieten voorspellen. Moet het kind op schoot bij Sint, wat doen Pieten, brengen ze snoep of strooien ze, maken ze kunsten? Hoe ga je ermee om? Wat spreek je hierover af? Geef dit aan bij de Sint en zijn Pieten, hierdoor is het een prachtig feest voor iedereen.
4. Doet de Sint iets in de schoen? Wanneer wel en wanneer niet?
5. Loopt de Sint en Piet over het dak of komen ze door de schoorsteen? Of komt hij helemaal niet binnen maar zet je de schoen buiten?
6. Wanneer en waar wordt Sinterklaas gevierd? Thuis, op school, op de sport, bij het werk van de ouders..
7. Maak je de cadeaus voorspelbaar? Pak je ze (samen) in of niet, koop je ze samen of niet…De ouder kan de Sint toch prima een handje helpen! Er zijn nu ook heel veel hulpjes nodig die uit de rode zak cadeautjes verder verdelen.
8. Wie zijn er allemaal bij, moet het kind met alles meedoen? Duidelijkheid en structuur krijg je door er samen met uw kind over te praten.
9. Je kunt naar sinterklaas (-avond) toeleven door samen verlanglijstjes te maken en ondertussen er over te praten. Je kunt ook dit visueel maken en ophangen.
11. Maak een kalender waarin duidelijk wordt wanneer het kind de schoen mag zetten, sinterklaas aankomt, wanneer op school en wanneer het sinterklaasavond is. Streep elke dag een dag samen door. Hang de aftelkalender op een duidelijke plek op.
Voor nog meer tips, kom gerust langs. Een hele fijne tijd samen !

Vorige week heb ik twee dagen in Friesland mogen doorbrengen voor de opleiding Contextueel en Systemisch werken bij  Centrum Tea Adema in Burgum.

Zeer veel informatie over de aanpak bij uiteenlopende vraagstukken binnen de Kindercoachingspraktijk.

Bij Kindercoach Bart werk ik juist met het kind EN met de ouder. Zij kunnen dan samen verder de oplossingsgerichte aanpak gaan toepassen.

Deze samenwerking is de kracht om samen verder te komen.

Het systeem waar mensen in zitten, de familielijnen en banden worden inzichtelijk gemaakt en geven door (h)erkenning rust voor de betrokkenen.

Generaties, ‘ dat heeft hij van…’ familie banden en loyaliteit zijn, zonder er een waarde-oordeel aan te geven, enorm waardevol !

Lees meer over de cursus  Contextueel en Systemisch werk en het Centrum Tea Adema.

In Oldenzaal en omgeving zijn coaches / leerkrachten / ouders die met elkaar informatie en ervaringen willen uitwisselen over het Ik-Leer-Leren traject.

Iedereen is van harte welkom bij Kindercoach Bart op dinsdag 18 november tussen 15.30 en 17.00 u. (Aanmelden is prettig, aansluiten kan altijd)

mail naar info@kindercoachbart.nl of bel 0541 76 00 38

Twittervolgen

 

 

facebookvolgen

 

Voorlezen van groot belang !!

leest u ook voor ?

kijk op http://kinderboekenweek.nl voor leuke activiteiten .

en kijk ook eens naar dit filmpje http://youtu.be/iuFc_oLBypQ

 

Voorlezen is leuk, kost niets en is heeeeeeel kostbaar voor nu en later !

Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek, want het betekent het begin van het nieuwe parlementaire jaar.

Koninklijke stoetPstoet

Prinsjesdag is elk jaar op de derde dinsdag van september. Om klokslag 13.00 uur vertrekt Koning Willem-Alexander van paleis Noordeinde met de gouden koets richting het Binnenhof.

 

 

Ridderzaal

In de Ridderzaal leest hij de Troonrede voor namens de regering. Het voorlezen van de Troonrede en de aanbieding van het koffertje met de Miljoenennota zijn live op televisie te volgen.Pzaal

 

 

 

In de Tweede Kamer

Later die dag biedt de minister van Financiën aan de Tweede Kamer de Miljoenennota en de rijksbegroting aan in het bekende koffertje.Pkoffer

 

 

 

Wat gebeurt er na Prinsjesdag?

Daarna gaan de leden van de Tweede Kamer aan de slag. Ze moeten bepalen of ze de plannen van de regering goed vinden.Dat doen ze door met elkaar en met het kabinet te debatteren. En als de Tweede Kamer alle plannen heeft bekeken en goedgekeurd, gaat ook de Eerste Kamer aan de slag.Pdaarna
Prinsjesdag, de Derde-Kamer speciaal voor de kinderen, begrijpelijk met veel beeldmateriaal

 

IN WOORD EN BEELD UITLEG :

Prinsjesdag

Wat is Prinsjesdag

Geschiedenis van Prinsjesdag