Vandaag is het de “Dag van de Scheiding”. Op deze dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak van een deskundige begeleiding bij scheidingen. Die dag gaat weer voorbij, maar een scheiding wordt zelden vergeten, en voor veel mensen zijn de gevolgen dagelijks voelbaar. Vooral voor kinderen, die bij problemen tussen de ouders vaak de dupe worden.

scheiding verdriet kind

11 september 2014 heb ik hierover een indrukwekkende Scholingsdag gevolgd met gastsprekers:
• Stan Oude Mulders is ambassadeur Stichting vrienden van BOR, tevens vertegenwoordiger vanuit Overijssel in de landelijke cliëntenraad van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland en Ervaringsdeskundige.

• Inge van der Valk, docent educatie en pedagogiek en tevens onderzoeker bij Universiteit Utrecht, faculteit “Sociale Wetenschappen”. Zij heeft regelmatig gepubliceerd onder meer over de effectiviteit van Begeleidingsprogramma’s voor scheidingskinderen.

• Liesbeth Groenhuijsen is psycholoog/pedagoog met veel ervaring in jeugdhulpverlening en -bescherming. Eerder publiceerde zij voor Ouders en Kinderen boeken en artikelen op het gebied van echtscheiding en adoptie.
Foto: Vandaag is het de “Dag van de Scheiding”. Op deze dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak van een deskundige begeleiding bij scheidingen. Die dag gaat weer voorbij, maar een scheiding wordt zelden vergeten, en voor veel mensen zijn de gevolgen dagelijks voelbaar. Vooral voor kinderen, die bij problemen tussen de ouders vaak de dupe worden.

Gisteren heb ik hierover een indrukwekkende Scholingsdag gevolgd met gastsprekers:
• Stan Oude Mulders is ambassadeur Stichting vrienden van BOR, tevens vertegenwoordiger vanuit Overijssel in de landelijke cliëntenraad van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland en Ervaringsdeskundige.

• Inge van der Valk, docent educatie en pedagogiek en tevens onderzoeker bij Universiteit Utrecht, faculteit “Sociale Wetenschappen”. Zij heeft regelmatig gepubliceerd onder meer over de effectiviteit van Begeleidingsprogramma’s voor scheidingskinderen.

• Liesbeth Groenhuijsen is psycholoog/pedagoog met veel ervaring in jeugdhulpverlening en -bescherming. Eerder publiceerde zij voor Ouders en Kinderen boeken en artikelen op het gebied van echtscheiding en adoptie.

Meer informatie : 0541-760038 of mail info@kindercoachbart.nl

25 manieren om te vragen hoe het was op school.

Als je van je kind echt wilt horen hoe het op school was, moet je daar natuurlijk een beetje je best voor doen.

Een open vraag over de dag zorgt ervoor dat kinderen veel meer vertellen.

De volgende vragen over school helpen je bij het voeren van een gesprek.

Zo krijg je informatie over hoe je kind denkt over school en daarnaast zorgen ze ook voor grappige en verrassende antwoorden.25V1

1>  Als ik straks met je meester of juf praat, wat zou hij of zij me vertellen over jou?
2>  Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd.
3>  Wat was het leukste wat er vandaag op school is gebeurd?
4>  Waar speel je het meeste tijdens de pauze?
5>  Wie is de grappigste persoon in je klas? Waarom is hij of zij zo grappig?
6>  Hoe heb je vandaag iemand geholpen?
7>  Hoe heeft iemand jou vandaag geholpen?
8>  Als je morgen de meester of juf mag zijn, wat zou je dan doen?
9>  Wanneer heb je je vandaag verveeld?
10>  Vertel me over 3 verschillende keren dat je vandaag een potlood hebt gebruikt op school.

11>  Waar is de coolste plek op school?
12>  Wanneer was je vandaag het gelukkigst?
13>  Als je met iemand in de klas van plaats mag wisselen, met wie zou je dan ruilen? Waarom?
14>  Wat denk je dat je meer moet doen of leren op school?
15>  Wat denk je dat je minder moet doen of leren op school?
16>  Is er iemand in je klas die straf heeft gekregen? Waarom heeft hij of zij dat gehad?
17>  Welk woord heeft de meester of juf vandaag het meest gezegd?
18>  Vertel me iets waarom je vandaag moest lachen.
19>  Tegen wie in je klas denk je dat je wel wat aardiger kunt zijn?
20>  Als een buitenaards ruimteschip naar school komt en iemand meeneemt, wie wil je dat het is?

21>  Met wie zou je graag spelen in de pauze waarmee je nog nooit eerder hebt gespeeld?
22>  Vertel me een iets raars dat iemand vandaag heeft gezegd.
23>  Wat was vandaag je favoriete deel van de lunch?
24>  Als je mocht kiezen naast wie zou je wel of niet in de klas willen zitten? Waarom wel of niet?
25>  Vertel me iets goeds wat vandaag is gebeurd.

 

 

 

 

 

uit www. vrouwblog.nl

NOS nieuws Passend Onderwijs

Passend Onderwijs past nog niet bij alle scholen.

Het vraagt wel een aantal extra’s binnen de scholen,

gelukkig zijn veel scholen hier in de regio wel op de goede weg om leerlingen op te nemen.

Vroeg of laat steekt in menig gezin tijdens de zomervakantie de verveling de kop op. Ouders zien dat vaak als een probleem. Maar waarom? Vervelen heeft juist een functie, stelt pedagoog Ingeborg Dijkstra. „Soms is het gewoon lekker om je hoofd leeg te maken.”

‘Ma-am, ik vervéél me.” De 2de week van de zomervakantie is nog maar net begonnen en de 6-jarige zoon van Amanda Leegwater roept precies datgene waarvan ze hoopte dat het voorlopig nog niet zou klinken. “Eerlijk gezegd krijg ik het er spaans benauwd van”, zegt zijn moeder. “Alles wat ik aandraag, wijst hij af. We gaan 2 weken weg. Daarna hebben we nog 2 weken thuis voor de boeg.”

Volgens Van Dale is verveling ‘een onaangenaam gevoel van leegte, waardoor de tijd langer lijkt te duren’. De gedachte dat kinderen ergens zo’n onaangenaam gevoel bij hebben, is voor ouders onverteerbaar, zegt pedagoog Ingeborg Dijkstra. “Als ouders willen we dat onze kinderen helemaal gelukkig zijn. En omdat we weten dat verveling, zoals ook Van Dale zegt, niet erg lekker voelt, willen we het voorkomen.”

Bang voor niksen
Ze is ervan overtuigd dat ouders verveling vaker als een probleem zien dan de kinderen om wie het gaat. “We willen zo graag dat onze kinderen het goed hebben en dat ze uitgroeien tot welontwikkelde mensen, dat we bang zijn geworden voor niksen”, aldus Dijkstra.

Maar wat eruitziet als verveling hoeft dat helemaal niet te zijn. “Een kind hangt dan misschien op de bank, maar we hebben geen idee wat voor verhalen, dromen en fantasieën er zich in zijn hoofd afspelen. Die ruimte hebben kinderen nodig: de ruimte om zomaar wat te hangen of doelloos cirkeltjes te tekenen op een vel papier. We hebben de lat hoog liggen voor ze, maar soms is het gewoon lekker je hoofd leeg te maken. Dikwijls is hangen het verwerken van een drukke tijd.”

Minder ongestructureerde tijd
Volgens spel- en speelgoeddeskundige Marianne de Valck is er voor kinderen steeds minder ongestructureerde tijd voor handen. Ze verwijst naar een literatuurstudie van de Vlaamse antropoloog en socioloog Johan Vermeire van de Katolieke Universiteit Leuven. Hij onderzocht de beschikbare tijd en ruimte om te spelen en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van kinderen. “Kinderen gaan van bedachte activiteit naar bedachte activiteit. Er is steeds minder tijd voor ze om te bedenken wat ze willen of kunnen gaan doen. Met het risico dat ze opgroeien tot volwassenen die afhankelijk zijn van wat een ander ze opdraagt te gaan doen.”

Vervelen heeft volgens Dijkstra dan ook een belangrijke functie: het helpt kinderen tot oplossingen te komen. De kunst is verveling te negeren. “Kinderen zijn van nature leergierig en hebben een onderzoekende houding. Of het nou lang duurt of kort, als je de verveling negeert, gaan ze als vanzelf bedenken wat ze kunnen doen.”

Stel vragen
Stel vragen als je ze wilt helpen. De Valck: “Vraag je kind: wat zou je willen doen, wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je dat doen? Vraag vooral ook wanneer ze dat willen gaan doen. Niet alles wat kinderen willen, kan meteen. Een tent bouwen op het moment dat jullie boodschappen gaan doen, kan niet. Maar je kunt wel afspreken wanneer het dan wél kan.”

Geef kinderen de ruimte, vult Dijkstra aan. “Durf ja te zeggen als je kind wil verven of andere dingen wil doen waarbij hij vies kan worden of waarbij de kamer een rommeltje wordt. Het gevaar is dat je uit angst voor viezigheid creativiteit de kop indrukt. Juist als je kinderen inperkt, werk je verveling in de hand.”

 

 

Uit TC Tubantia 12 augustus 2014

Schoolwerk oefenen in de vakantie?

Vergeten kinderen in zes weken zomervakantie weer veel van wat ze hebben geleerd; moeten we blijven oefenen met onze dochter uit groep 6? Zij heeft het afgelopen jaar hard moeten werken. In de klas en ook thuis. We hebben tafelsommen geoefend voor het tafeldiploma en elke dag gelezen om een beetje op niveau te blijven. Straks begint de grote vakantie van zes weken. Het is een lange periode en ik ben bang dat de tafels straks weer vergeten zijn en het lezen ook niet vooruitgaat. En al die spellingsregels die de kinderen het afgelopen jaar hebben moeten leren… ik vraag me af of mijn dochter het allemaal onthoudt wanneer zij zo lang niet oefent. Is het verstandig om in de vakantie te blijven oefenen of hebben kinderen echt zes weken vakantie nodig?

HERKENBAAR ?

Mijn ervaring is dat in het begin van het schooljaar of aan het eind van de vakantie de stof weer even moet worden opgehaald. Dat lukt de meeste kinderen prima.

De zomervakantie is voor veel kinderen (en ouders)  een tijd om even helemaal bij te komen. Daarna hebben ze dan weer zin in de start bij een nieuwe juf of meester, met allemaal nieuwe schriften en boeken.

Is het verstandig om toch te blijven oefenen in de vakantie?
Dat is afhankelijk van hoe je kind (en jij)  het oefenen beleeft! Sommige kinderen vinden het gezellig om samen te lezen of sommen te maken en beleven zo’n moment als een stukje aandacht.

Wanneer je zoon of dochter een hekel heeft aan oefenen, zijn er genoeg leerzame alternatieven voor de vakantie:
– Haal een prachtig voorleesboek in de bibliotheek en lees elke dag voor! Dit is heel goed voor de taal en woordenschat van een kind.
– Online zijn er veel rekenspelletjes te vinden. Laat je kind er zelf maar eens naar zoeken, vaak is er op school een site die ze goed kennen.
– Laat je kind in de winkel eens betalen en het wisselgeld narekenen.
– Speel een tafelsommenwedstrijd met de stopwatch. Wie is het snelst?: www.tafelsoefenen.nl is een leuke manier voor de keer-sommen.

Avi-lezen op niveau kan heel handig met de site www.avi-lezen.nl (kies linksboven VOOR KINDEREN en het niveau waarin ze zitten, het programma geeft de snelheid aan…)

– Betrek je kind bij het koken (of koekjes bakken !!) en laat hem een recept lezen en uitvoeren. Dit is een prima oefening voor begrijpend lezen. Wanneer je ook de weegschaal en maatbeker gebruikt, kun je meteen iets uitleggen over kilogrammen, grammen, liters en milliliters. Leuk, Lekker Leerzaam !! lekker oefenen

– In de vakantie doen we alles anders dan anders: laat je kind zijn vader of moeder eens een dictee afnemen en de fouten verbeteren. Gebruik de woorden uit woordpakketten, maak met opzet een paar fouten en geef je kind een rode pen om te verbeteren!
Mocht je kind ook hiervoor niet te motiveren zijn, bedenk dan dat kinderen in alle opzichten groeien van buitenspelen, voldoende slapen en een ontspannen vakantiesfeer zonder stress en haast!

De Ik Leer Leren Training start weer :

woensdagmiddag 15.30-17.00 uur:  3 sept -10 sept – 17 sept – 24 sept -1 okt -8 okt

Schrijf je nu in, aanmelden via info@kindercoachbart.nl of bel 0541- 76 0038

Groepen maximaal 6 personen

Kosten € 150,-  (excl werkboek €32,50)

 

Woensdagmiddag niet handig ? in overleg zijn ook andere  dagen en tijden mogelijk…..

Waar gaan jullie naartoe tijdens de vakantie-periode ?
Herken je de vlaggen ? Welke taal spreken ze ? Wat is er allemaal te zien en te doen ?
Maak je eigen vakantie-woordenlijst, bijvoorbeeld….
Hallo: Hello, Hola, Bonjour, Hallo
Tot ziens: Adios, Auf Wiedersehen, Au revoir
Spelen: Play, jouer,….
Drinken : beber,….
Dank je wel: ……..
Je sport of hobby:…..
Huis:…
Zwembad:..
Getallen:.

Kijk op de Facebook pagina : www.facebook.com/kindercoachbart en klik op VIND IK LEUK.

europa vlaggen nederlandstedenblank NLprovvlag

PLAN-AGENDA
De plan-agenda is speciaal ontwikkeld om kinderen beter te leren plannen
De plan-agenda is geschikt voor alle kinderen en ook goed in te zetten voor kinderen met dyslexie, beelddenken, ADHD, autisme, faalangst en natuurlijk kinderen met overzichtsproblemen

De voordelen op een rijtje:
Overzichtelijke en prikkelvrije weekindelin
Houdt eenvoudig de status bij van de planning, welk vakgebied ga je leren en hoe vaak heb je dat al gedaan.. (bolletjes)
Jaargangvrij
Op elk moment starten door de tijdloze aanpak
Praktische tips voor slim plannen
Uitklapmapje voor wisselend lesrooster
Slaat makkelijk open, ligt dan plat op tafel dus geen bollende bladzijden
Overzichtelijk opzoek-boekje met het metriekstelsel voor het rekenen, taal- en spellingsregels en nog veel meer tips die handig zijn voor jou en school

Kindercoach Bart (dus ook voor VO-leerlingen….) biedt u de mogelijkheid de agenda vrijblijvend te bekijken met uw kind(eren) om samen een goede keus te maken. Hierbij is ook een vergelijk met andere agenda’s mogelijk.

 

planagenda weekplanagendaplanagenda metriek

cito toetsenfotoDe komende weken zijn er weer diverse Cito LoVS toetsen die worden afgenomen.

Dit zijn methode onafhankelijke toetsen die landelijk gebruikt worden om de individuele- en groeps-voortgang te monitoren.

Zo meten ze bij verschillende vakken wat de leerkracht aan uw kind heeft geleerd in de afgelopen periode.

U kunt jaarlijks een bijgewerkt profiel verwachten.

klik op deze link voor de folder

doc20140508114800_001