Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan?

Samen met uw ex-partner worden de afspraken over de opvoeding en de verzorging van jullie kind(eren) vastgelegd in een verplicht ouderschapsplan. U kunt in goed overleg besluiten wat jullie in het ouderschapsplan vastleggen.

De volgende afspraken moeten er sowieso in zijn opgenomen:

  • Hoe jullie de zorg- en opvoedingstaken verdelen
  • Hoe jullie de zorg voor het kind regelen
  • Hoe jullie elkaar informeren over de ontwikkeling van het kind
  • Hoe jullie de kosten voor verzorging en opvoeding verdelen (kinderalimentatie)

 

De mening van uw kind telt 
Het is de bedoeling dat u het ouderschapsplan bespreekt met uw kind. Houd wel rekening met de leeftijd van uw kind. Het is de bedoeling dat het kind betrokken is bij eventuele wijzigingen van het plan en dat de mening van de kinderen worden meegenomen in de overweging. Kindercoach Bart kan dit samen met u oppakken en een invulling aan geven.

Een kind van twaalf jaar of ouder krijgt in een scheidingsprocedure een uitnodiging om zelf de rechter te vertellen wat hij of zij vindt van de afspraken die de ouders gemaakt hebben over de zorgverdeling. Uw kind mag naar de rechter gaan, maar mag ook via een briefje zijn of haar mening geven. Maar ook als uw kind jonger dan twaalf jaar is, is het mogelijk met de rechter over de scheiding te praten. Het kind moet de rechter dan een verzoek doen om op gesprek te mogen komen. Een kind kan niet zelf beslissen, maar de rechter zal vaak wel rekening houden met de wensen van het kind. 

Een kindercoach kan hierbij het kind begeleiden.

Ouderschapsplan veranderen 
Het is belangrijk om de gemaakte afspraken zo af en toe tegen het licht te houden, zodat het ouderschapsplan up-to-date blijft . Uw kind ontwikkelt zich en er ontstaan andere behoeften. Afspraken zullen daarom, in goed overleg, worden bijgesteld zodat ze passen bij de nieuwe ontwikkelingsfase van uw kind. Ook uw persoonlijke situatie kan veranderen, of die van uw ex-partner. Ook dan kunt u in overleg het ouderschapsplan aanpassen.

Voorbeeldplan ? een ideaal voor allemaal !