Wat is Mediation ?

Mediation is een vorm van “conflictbemiddeling”. Kindercoach Bart gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een ‘probleem’. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. U bent op bij Kindercoach Bart op de website, en vanuit deze hoek worden dan ook de kinderen centraal gesteld. Dit klinkt mogelijk wel wat vreemd, zo jong, en geen beslissingsbevoegdheid, geen verantwoordelijkheid, toch is hij of zij degene waar het allemaal om gaat met ook een eigen belangrijke mening !

Mediation in plaats van de rechter

Heeft u een probleem in het ouderschapsplan waar u zelf samen met de ander niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, en krijgt u er deskundige hulp bij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Wat doet een mediator-kindercoach ?

De Kindercoach is een begeleider van het proces in de onderhandelingen. Hij oordeelt niet, maar hij helpt u om samen een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Geeft het kind een stem en vertrouwen alles te mogen zeggen. Tracht situaties inzichtelijk te maken in woord en beeld. Alle betrokkenen moeten vertrouwen in hem hebben.

Afspraken mediation in overeenkomst (richtlijn NMI**)

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Samen aan een oplossing willen werken is de basis. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken. Kinderen zijn kwetsbaar en loyaal naar hun ouders. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. (indien mogelijk ook in begrijpbare taal voor het kind)

Als u kiest voor mediation bij Kindercoach Bart, dan worden de ‘niet-juridische aspecten’ in uw oplossing besproken. Tijdens de mediation kan de gerechtelijke procedure tijdelijk worden gestopt (dit in overleg met uw advocaat). Als de bemiddeling niet slaagt, gaat de procedure bij de rechter verder.

De uitgangspunten bij mediation-kindercoach zijn:

>>   Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

>>   In een mediationovereenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd.

>>   In principe duurt mediation niet langer dan 3 maanden, vaak korter. Kindercoach Bart bespreekt vooraf het aantal sessies. (afhankelijk van de omvang van uw vraag)

>>   De gerechtelijke procedure kan mogelijk worden geschorst. (enkel na overleg/toestemming van uw advocaat) Na overeenstemming stopt de procedure. Bij geen of een gedeeltelijke overeenstemming gaat de zaak terug naar de rechter.

>>   Nieuwe informatie die tijdens de mediation boven tafel komt, is vertrouwelijk en mag later niet zonder toestemming van de andere partij worden gebruikt. Alles blijft binnen de kamer !

>>   In principe zijn alle partijen bij alle besprekingen aanwezig.(waarbij kinderen zich veilig moeten voelen, dit ter beoordeling van de Kindercoach)

>>   In overleg kunnen advocaten of gemachtigden de sessie bijwonen.

 

**Kindercoach Bart is geen lid van NMI