Als een dierbare ziek wordt…

Als iemand die je dierbaar is ernstig ziek wordt, breekt een periode aan die veel zorgen met zich meebrengt. Kindercoach Bart vindt het belangrijk om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden bij de begeleiding van uw kinderen en het opvangen van hun verdriet.

Het hebben van een zieke ouder brengt voor een kind veel veranderingen teweeg in het dagelijkse leven. Het kind komt in aanraking met zorgen die niet passen bij hun nog jonge leeftijd zoals:

  • ziekenhuisbezoeken;
  • veranderende rollen en taken binnen het gezin;
  • onwetendheid en onzekerheid m.b.t. de toekomst.

Kinderen reageren niet altijd zoals hun ouders verwachten als een gezinslid ernstig ziek is of sterft. Het gedrag van kinderen is vaak grillig en kan sterk wisselen. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat het belangrijk is de kinderen te begeleiden gedurende de periode van ziek-zijn van hun ouder.  Misschien zijn er reacties bij uw kind die u herkent zoals

  • slaapproblemen;
  • sterke stemmingswisselingen;
  • bang zijn, boos zijn;
  • afreageren op anderen;
  • teruggetrokken gedrag;
  • geen eetlust, buikpijn of hoofdpijn hebben;
  • problemen op school.

Door het begeleiden van het kind wil de kindercoach helpen te voorkomen dat er op sociaal en emotioneel gebied problemen ontstaan. Ook wordt u als ouders hierin deels ontlast.

Dit doet KC Bart door in contact te gaan met het kind en het te helpen uiting te geven aan dat wat hem bezig houdt. KC Bart gebruikt hierbij (creatieve) middelen als spel, tekenen of visualisaties, muziek, gesprek etc.

Tevens kan in overleg met de ouders advies geven worden hoe hun kind te betrekken bij -en voor te lichten over- het ziekteproces. Ook leerkrachten zouden hierbij betrokken kunnen worden. De periode van de (individuele) begeleiding is afhankelijk van de ernst van de ziekte, omgevingsfactoren en de mogelijkheden van het kind.

Uw individuele vraag en de daarbijbehorende mogelijkheden kunnen in een vrijblijvend  persoonlijk contact worden uitgewerkt.